Výbor kongresu

Vedecký výbor Organizačný výbor
   
Prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. Doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD.
Doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD. MUDr. Peter Makara, MPH
Doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD. MUDr. Ján Kaňuch
Doc. PhDr. Lucia Dimunová, PhD.  
Prof. MUDr. Viliam Donič, PhD. Programový výbor
Prim. MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.  
Prof. MUDr. Martin Fried, CSc. Doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD.
PhDr. Andrea Gallová, PhD. MUDr. Peter Makara, MPH
Prof. PhDr. František Hanobik, PhD. MUDr. Ján Kaňuch
Prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD. MUDr. Michaela Macháčová
Doc. Ing. Margaréta Kačmariková, PhD. MUDr. Peter Lipták
Doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD. MUDr. Peter Pekarovič
Doc. MUDr. Pavel Kohout, PhD. (Praha) MUDr. Štefan Krnáč
Prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD. MUDr. Adriana Šimková, PhD.
Prof. MUDr. Milan Kuchta, PhD. mim. prof. MUDr. Soňa Ostrovská
Prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc.  
MUDr. Peter Makara, MPH  
MUDr. Peter Minárik, PhD.  
Doc. PhDr. Anna Murgová, PhD.  
Prof. dr hab. n. med. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz  
h.doc. Ľubomír Skladaný, PhD.  
Doc. MUDr. Mária Szántová, PhD.  
Prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD  
MUDr. Anna Vachulová, PhD.  
Doc. ThDr. Peter Vansáč, PhD.  

 

Dôležité termíny

« 2022 »
« júl
august
september »
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4